18 februari, 2021

Nyheter / Kontakt

Utskick och Nyheter

2021-10-12 AP6 välkomnar nytt hållbarhetsmål
2021-02-26 Högsta avkastningen hittills för AP6
2020-02-27 Hög investeringstakt och stabil avkastning
2019-06-20 Ny vd för AP6 utsedd
2019-02-22 AP6 redovisar starkt resultat för 2018
2019-02-07 Karl Swartling slutar som vd för AP6

Anmälan till utskick från AP6

För att ta del av utskick från AP6, anmäl här.
Utskick av bokslutskommuniké sker vanligtvis i slutet av februari eller i början av mars.
Årsredovisning i digitalt format publiceras på hemsidan i samband med utskick av bokslutskommuniké.
Årsredovisning i tryckt version finns tillgänglig cirka en månad efter att den digitala publicerats.
AP6 investerar i onoterade tillgångar och publicerar endast årsresultat.


Begäran att ta del av offentlig handling, förfrågningar, kontakt mm

Ulf Lindqvist
Kommunikationschef
0708 – 74 10 48
Skicka e-post


Ladda ner bild

Journalister som önskar använda AP6:s bildmaterial kan göra detta fritt så länge det handlar om redaktionell användning. All övrig publicering, icke-redaktionell, får endast ske efter tillstånd från AP6. Fotografens namn, Johan Olsson, ska anges vid all publicering.