20 juni, 2019

Nyheter / Kontakt

Utskick och Nyheter

2019-06-20 Ny vd för AP6 utsedd
2019-02-22 AP6 redovisar starkt resultat för 2018
2019-02-07 Karl Swartling slutar som vd för AP6

Anmälan till utskick från AP6

  • För att ta del av utskick från AP6, anmäl här.
  • Utskick av bokslutskommuniké sker vanligtvis i slutet av februari eller i början av mars.
  • Årsredovisning i digitalt format publiceras på hemsidan i samband med utskick av bokslutskommuniké.
  • Årsredovisning i tryckt version finns tillgänglig cirka en månad efter att den digitala publicerats.
  • Ingen publicering av kvartals- eller halvårsrapporter.

 

Förfrågningar, begäran att ta del av offentlig handling, mm
Kontakta:

Ulf Lindqvist
Kommunikationschef
0708 – 74 10 48
ulf.lindqvist@ap6.se

 

 

 

Bilder

Styrelseordförande_lågupplöst jpg
Styrelseordförande_högupplöst jpg 
VD_1_lågupplöst jpg
VD_1_högupplöst jpg
VD_2_lågupplöst jpg
VD_2_högupplöst jpg
VD_3_lågupplöst jpg
VD_3_högupplöst jpg

 

Villkor för publicering:

Journalister som önskar använda AP6:s bildmaterial kan göra detta fritt så länge det handlar om redaktionell användning.
All övrig publicering, icke-redaktionell, får endast ske efter tillstånd från AP6.
Fotografens namn, Johan Olsson, ska anges vid all publicering.