18 februari, 2021

Nyheter

Nyheter

2024-06-17 Utredning om AP-fonder presenterad
2024-05-31 Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2023
2024-02-23 Konsolidering under ett utmanande år
2023-10-23 Utredning ser över AP-fondernas verksamhet
2023-05-31 Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna
2023-02-27 En motståndskraftig portfölj under ett utmanande år
2022-06-01 Riksdagen antog nytt hållbarhetsmål för AP6
2022-02-21 Avkastning 49,1 procent och Resultat 22,2 miljarder kronor 2021
2022-02-18 Förslag om nytt hållbarhetsmål för AP6 överlämnas till Lagrådet
2021-12-22 Remissvar Nytt Hållbarhetsmål för AP6
2021-12-09 Tilldelningsbeslut juridiska tjänter
2021-10-12 AP6 välkomnar nytt hållbarhetsmål
2021-02-26 Högsta avkastningen hittills för AP6
2020-08-12 PRI delar ut högsta betyg till AP6
2020-05-18 AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning
2020-02-27 Hög investeringstakt och stabil avkastning
2019-11-14 Rundabordssamtal Mångfald och Inkludering
2019-09-13 AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019
2019-06-20 Ny vd för AP6 utsedd
2019-02-22 AP6 redovisar starkt resultat för 2018
2019-02-07 Karl Swartling slutar som vd för AP6
2018-12-13 Hur öka antalet kvinnor inom PE?

Anmälan till utskick från AP6

För att ta del av utskick från AP6, anmäl här.
Utskick av bokslutskommuniké sker vanligtvis i slutet av februari eller i början av mars.
Årsredovisning i digitalt format publiceras på hemsidan i samband med utskick av bokslutskommuniké.
Årsredovisning i tryckt version finns tillgänglig cirka en månad efter att den digitala publicerats.
AP6 investerar i onoterade tillgångar och publicerar endast årsresultat.