22 mars, 2022

AP6:s tredje rundabordssamtal om Mångfald och Inkludering

2019-11-14

 

Foto: Johan Olsson

Tre röster om mångfald och inkludering i Private Equity. Emma Watford (Bridgepoint) delade insikter och reflektioner tillsammans med Kara Helander (Carlyle Group) och Julie Richardson (SVB Capital).
Foto: Johan Olsson

Tre år av diskussion, lärande och att dela med sig av erfarenheter.

Ett 30-tal deltagare från runt 20 private equity-företag från Norden, Europa och USA träffades i Stockholm den 13 november 2019 för att dela erfarenheter om att rent praktiskt skapa förutsättningar för mångfald och inkludering.

Detta var det tredje tillfället som AP6 organiserade en diskussion om mångfald och inkludering. Den första hölls 2016. Syftet med dessa diskussioner är att lära av och inspirera varandra. Genom att dela erfarenheter kan deltagarna få värdefulla verktyg för att identifiera framsteg och kvarvarande utmaningar. En gemensam insats för att öka mångfald och inkludering i en bransch som har identifierat behovet av en bredare rekrytering av medarbetare. Utifrån att man som statlig pensionsfond investerar i private equity, använder AP6 sin roll som investerare till att bland annat fungera som en plattform för diskussioner mellan olika aktörer i branschen.