25 september, 2018

Krav och förväntningar

I egenskap av statlig pensionsfond är det viktigt att vara uppmärksam på omvärldens förväntningar avseende en rad olika frågor, även om Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden ytterst ligger till grund för verksamheten. För att komplettera den löpande dialogen med intressenter såsom ägare, medarbetare, representanter för investeringar och intresseorganisationer genomför AP6 med jämna mellanrum en mer strukturerad och fördjupad väsentlighetsanalys där en komponent är intressentdialogen.
Läs mer här 
Utdrag ur årsredovisning för 2022.