25 september, 2018

Krav och förväntningar

I egenskap av statlig pensionsfond är det viktigt att vara uppmärksam på omvärldens förväntningar avseende en rad olika frågor, även om Lagen om Sjätte AP-fonden ytterst ligger till grund för verksamheten. För att komplettera den löpande dialogen med intressenter såsom ägare, medarbetare, investeringar och intresseorganisationer genomför AP6 med jämna mellanrum en mer strukturerad och fördjupad väsentlighetsanalys där två komponenter är intressentanalys och -dialog.
Läs mer om intressentdialog och väsentlighetsanalys i årsredovisningen för 2021