NEWS

PRI ger AP6 högsta betyg

Läs artikel

AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

Läs artikel
Foto: Johan Olsson

AP6:s tredje rundabordssamtal om Mångfald och Inkludering

Läs artikel

AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

Läs artikel

SJÄTTE AP-FONDEN RESULTAT 2021

Riksdagen antog nytt hållbarhetsmål för AP6

Riksdagen har antagit förslaget om att komplettera lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet med ett nytt hållbarhetsmål.

Historiskt hög avkastning för AP-fonderna

Regeringen har överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet.

Utskick och nyheter