NEWS

PRI ger AP6 högsta betyg

Läs artikel

AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

Läs artikel
Foto: Johan Olsson

AP6:s tredje rundabordssamtal om Mångfald och Inkludering

Läs artikel

AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

Läs artikel
Utredning om AP-fondernas framtida organisation

Utredningen innehåller fyra förslag som föreslås bli föremål för ytterligare utredning av ägaren. Sammanfattningsvis handlar de förslag som berör AP6 om ett ”Bättre utnyttjande av Sjätte AP-fondens specialistkompetens i högavkastande onoterade aktier”.

Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Regeringen har överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. AP-fonderna har under 2023 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet.

Bokslutskommuniké för 2023

Under ett år som 2023, som kantades av en rad olika utmaningar, redovisar AP6 ett positivt nettoresultat om 2,1 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet ökade under 2023 och uppgår till 70,7 miljarder kronor. AP6:s femårsavkastning uppgår till 15,3 procent vilket överstiger målet om 11,4 procent. AP6 har skapat ett positivt nettoresultat varje år under det senaste decenniet.

Utredning ser över AP-fondernas verksamhet

Vi räknar med att oavsett vilken lösning det än blir, att vår gedigna kompetens och framgångsrika strategi inom Private Equity kommer att beaktas, säger Katarina Staaf, vd AP6.