NEWS

PRI ger AP6 högsta betyg

Läs artikel

AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

Läs artikel
Foto: Johan Olsson

AP6:s tredje rundabordssamtal om Mångfald och Inkludering

Läs artikel

AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

Läs artikel
Utredning ser över AP-fondernas verksamhet

Vi räknar med att oavsett vilken lösning det än blir, att vår gedigna kompetens och framgångsrika strategi inom Private Equity kommer att beaktas, säger Katarina Staaf, vd AP6.

Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Den svaga utvecklingen på finansmarknaderna bidrog till att Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas samlade avkastning under 2022 var den lägsta sedan den globala finanskrisen 2008.

Bokslutskommuniké för 2022

En motståndskraftig portfölj under ett utmanande år