NEWS

PRI ger AP6 högsta betyg

Läs artikel

AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

Läs artikel
Foto: Johan Olsson

AP6:s tredje rundabordssamtal om Mångfald och Inkludering

Läs artikel

AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

Läs artikel
Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Den svaga utvecklingen på finansmarknaderna bidrog till att Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas samlade avkastning under 2022 var den lägsta sedan den globala finanskrisen 2008.

Bokslutskommuniké för 2022

En motståndskraftig portfölj under ett utmanande år

Riksdagen antog nytt hållbarhetsmål för AP6

Riksdagen har antagit förslaget om att komplettera lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet med ett nytt hållbarhetsmål.

Historiskt hög avkastning för AP-fonderna

Regeringen har överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet.