21 mars, 2022

AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

2020-05-18

EU:s allians för en grön återhämtning lanserades i mitten av april på initiativ av Pascal Canfin, en fransk ledamot som är ordförande för Europaparlamentets utskott för miljö och folkhälsa. En informell allians har därefter bildats i Europaparlamentet av tolv EU-miljöministrar som undertecknade en uppmaning om en grön återhämtning efter den pågående pandemin som orsakats av COVID-19.
I nuläget har ett 80-tal parlamentsledamöter, ett 50-tal företagsledningar för europeiska storföretag, flera av de större europeiska fackföreningarna och ett stort antal icke-statliga organisationer med flera, anslutit sig till EU:s allians för en grön återhämtning.
I början av maj månad valde AP6 att underteckna EU:s allians för en grön återhämtning.
I egenskap av undertecknare ställer man sig bakom uppmaningen om att ”var engagerad i att erbjuda olika typer av investeringslösningar, i linje med klimatåtaganden, för att återstarta ekonomin efter krisen.”