28 maj, 2018

Riskhantering

Riskerna i en portfölj bestående av onoterade innehav skiljer sig från noterade. AP6:s riskhantering sker i flera steg och använder sig av modeller och bedömningsmallar anpassade för private equity.