28 maj, 2018

Riskhantering

Att hantera en investeringsportfölj av det slag som AP6 har innebär många olika risker. Riskerna är av en annan karaktär än i den noterade marknaden varför också risker behöver monitoreras och förebyggas med stöd av modeller och verktyg utvecklade för private equity.