22 maj, 2018

Finansiellt mål

Mål och benchmark för verksamheten

 

MÅL: Six Nordic 200 Cap GI (Noterat) + riskpremie om 2,5 procent

Det fastställda målet för verksamheten utgörs av ”SIX Nordic 200 Cap GI”, vilket är ett nordiskt index som inkluderar de 200 största noterade bolagen. Utöver detta adderas en riskpremie om 2,5 procent på grund av det illikvida tillgångsslaget onoterade bolag. Målet används för att utvärdera verksamhetens avkastning över längre tidsperioder. En sådan jämförelse ger en indikation på vilken alternativ avkastning som hade kunnat genereras åt pensionssystemet om kapitalet hade investerats i detta index, i stället för att förvaltas i enlighet med uppdraget i lagen om Sjätte AP-fonden.

 

Avkastningsanalys kompletterad med onoterat benchmark – För en rättvisande jämförelse krävs en lång tidshorisont över flera konjunkturcykler

För att besvara frågan hur AP6:s avkastning står sig jämfört med andra private equity-aktörer är avkastningsanalysen kompletterad med ett onoterat benchmark . Detta benchmark (Burgiss Europe All) visar vad en medianfond inom private equity med placeringsinriktning Europa har avkastat under olika tidsperioder. Till skillnad från en noterad verksamhet så finns det av naturliga skäl en eftersläpning i information från den onoterade marknaden. Främsta orsaken är det värderingsarbete som måste genomföras i fonderna och därefter det omfattande registreringsarbete som måste genomföras hos leverantören av avkastningsdatan. Samtliga avkastningssiffror består av rätt antal år och perioder men med cirka ett kvartals eftersläpning. Liksom för det noterade målet så skall även denna referenspunkt användas för jämförelser på lång sikt och över flera konjunkturcykler.

 

Stängd fond

Till skillnad från en traditionell PE-fond så kan AP6 varken avropa eller distribuera kapital då fonden är stängd. För att hantera denna skillnad måste en likviditetsbuffert om cirka 10 procent finnas för kortsiktiga likviditetsfluktuationer.

 

Index + likviditet

För en rättvis jämförelse baseras det benchmark som AP6 valt till 90 procent på Burgiss Europe All och till 10 procent på OMRX T-Bill, vilket är målet för likviditetsförvaltningen.