22 maj, 2018

Finansiellt mål

MÅL: Burgiss benchmark baserat på 5-års data + Likviditet

Målet relaterar till onoterade investeringar och består av ett brett Burgiss benchmark baserat på 5-års data (inga begränsningar till exempel vad gäller typ av investering eller geografi), viktat med 10% kassa för att reflektera AP6:s situation som stängd fond.
Detta benchmark visar vad en medianfond inom private equity med har avkastat under olika tidsperioder. Till skillnad från en noterad verksamhet så finns det av naturliga skäl en eftersläpning i information från den onoterade marknaden. Främsta orsaken är det värderingsarbete som måste genomföras i fonderna och därefter det omfattande registreringsarbete som måste genomföras hos leverantören av avkastningsdatan. Samtliga avkastningssiffror består av rätt antal år och perioder men med cirka ett kvartals eftersläpning.
Till skillnad från en traditionell PE-fond så kan AP6 varken avropa eller distribuera kapital då fonden är stängd. För att hantera denna skillnad måste en likviditetsbuffert om cirka 10 procent finnas för kortsiktiga likviditetsfluktuationer.