22 maj, 2018

Hållbarhet

För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. Allt mer forskning visar på en positiv korrelation mellan hållbarhetsarbete och företags värde. På lång sikt är hållbar utveckling därtill en grundläggande förutsättning för framtida generationer och för skapande av ekonomisk avkastning till framtida pensionärer.
I egenskap allmän pensionsfond och statlig myndighet har AP6 både ett ansvar och en möjlighet att ställa krav och vara föregångare vad gäller ansvarsfulla investeringar och hållbarhet.
AP6 har sedan 2013 arbetat systematiskt med att integrera hållbarhet i investeringsprocessen, bland annat inom ramen för granskning och uppföljning av investeringar. I egenskap av investerare i olika verksamheter, branscher och geografier krävs en bred hållbarhetsansats som är förankrad i internationella överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. AP6:s uppförandekod utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar. Ett av de viktigaste verktygen är AP6:s egenutvecklade mall för utvärdering av fondbolagens arbete med hållbarhet.

(Förstora genom att klicka på diagram)

 

Som undertecknare av PRI rapporterar AP6 årligen kring ansvarsfulla investeringar enligt PRI:s specifika ramverk för rapportering. Baserat på den årliga rapporteringen, sammanställer PRI en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta betyg som utdelas. AP6:s arbete med ansvarsfulla investeringar bedömdes i den senaste utvärde-ringsrapporten motsvara följande betyg:
Strategi och styrning: betyg A+
Indirekta investeringar (fonder): betyg A+
Direkta investeringar och
aktivt ägarskap i onoterade bolag: betyg A+