22 maj, 2018

Ansvarsfulla investeringar

För AP6 är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en av förutsättningarna för att nå målet om långsiktigt hög avkastning. En hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning för framtida generationer och för skapande av ekonomisk avkastning till framtida pensionärer. I egenskap av allmän pensionsfond och svensk myndighet har AP6 både ansvar och möjlighet att ställa krav och vara föregångare vad gäller ansvarsfulla investeringar och hållbarhet.

AP6 har sedan 2013 arbetat systematiskt med att integrera hållbarhet, bland annat inom ramen för granskning och uppföljning av investeringar. I rollen som investerare i olika verksamheter, branscher och geografier krävs en bred hållbarhetsansats, förankrad i internationella överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.  AP6:s uppförandekod utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar. Styrelsen fastslår årligen specifika hållbarhetsmål för investeringsverksamheten.

Redovisningen av hållbarhetsarbetet är integrerad i årsredovisningen. I innehållsförteckningen är hållbarhet markerad med bokstaven H.