22 maj, 2018

Organisation

AP6:s organisation består av ett 30-tal personer, där större delen arbetar i investeringsorganisationen, som utgörs av fondinvesteringar och co-investeringar. Dessa är specialiserade inom respektive inriktning, men arbetssättet innebär ett tvärfunktionellt projektsamarbete kopplat till investeringsstrategin.
Till stöd för investeringsverksamheten finns ett antal stabs- och specialfunktioner samlade under affärsstöd. Här ingår ekonomi, HR, IT, juridik, hållbarhet och kommunikation.
AP6 har sitt huvudkontor i Göteborg och har även ett kontor i Stockholm.