22 maj, 2018

Organisation

AP6 har en renodlad private equity-organisation med inriktning på fondinvesteringar och co-investeringar.
Merparten av personalen arbetar inom investeringsorganisationen.
Inom affärssupport återfinns en rad specialistfunktioner till stöd för verksamheten.
AP6 har sitt huvudkontor i Göteborg och har även ett kontor i Stockholm.