7 mars, 2023

Investeringsprocess

Beslut om investering föregås av ett noggrant urvalsarbete och relationsbyggande som ofta sträcker sig över lång tid. Ett selektivt urval av fonder tillämpas med fokus på högavkastande aktörer som prioriterar arbetet med hållbarhet.
Vid co-investeringar sker affärsgenerering dels utifrån partnerperspektiv, dels utifrån bolagsperspektiv. Dedikerade resurser i form av specialistkompetens följer och analyserar marknaden i syfte att identifiera attraktiva bolag.

Utdrag ur årsredovisning för 2023.