22 maj, 2018

Investering

Investeringsprocess

Mot bakgrund av den strategiska utvärderingen 2020 fastställde AP6:s styrelse en strategisk inriktning mot 2030 som än tydligare styr mot en allokering inom buyout,venture/growth och secondaries. Inom buyout är allokeringen en kombination av fondutfästelser och co-investeringar.

En viktig komponent i strategin är att hitta de bästa förvaltarna inom respektive segment och därefter fortsätta investera med de utvalda förvaltarna så länge som AP6 är nöjd med samarbetet i termer av avkastning, strategisk inriktning, hållbar-het, samsyn kring värdegrund och övrigt samarbete såsom exempelvis möjligheten att göra co-investeringar. AP6 ser på ett förvaltarsamarbete som mycket långsiktigt vilket ska ha förutsättning att hålla under många år.

Läs mer om investeringsprocessen för fondinvesteringar

Läs mer om investeringsprocessen för co-investeringar