8 oktober, 2018

Utvärdering och Redovisning

Enligt lagen om Sjätte AP-fonden (2000:193), ska dess styrelse, samtidigt som att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till regeringen, också avlägga en egen utvärdering av Sjätte AP-fondens (AP6:s) förvaltning av fondmedlen under det gångna året.

Regeringen lämnar varje år en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet till riksdagen.