21 februari, 2022

Portfölj

Investeringsstrategin styr mot en väldiversifierad portfölj med tillfredsställande riskspridning. Portföljen utgörs av investeringar med exponering mot olika branscher, strategier, geografisk placering, storlek, fas och investeringstidpunkt.

Fondutfästelser fokuseras mot buyout. Majoriteten av fondteamen i portföljen har en bred exponering mot olika branscher. Ett fåtal fondteam har en inriktning mot vissa specifika sektorer. Co-investeringar genomförs med buyoutfonder.
Fondutfästelser genomförs även mot Venture/Growth och Secondary.

Utdrag ur årsredovisning för 2023.