22 februari, 2019

Hållbarhetsredovisning

AP6 publicerar årligen en hållbarhetsrapport och har valt att rapportera enligt GRI Standards. Hållbarhetsrapporten enligt GRI är en del av AP6:s årsredovisning vilken beslutas och avges av styrelsen.

PRI

AP6 rapporterar årligen enligt PRI:s rapporteringsramverk.
Rapportering finns samlad här Public signatory reports.

PRI lanserade en större uppdatering av ramverket inklusive bedömningsmetodiken inför rapporteringen 2021. Rapporteringen har därefter pausats under 2022 för ytterligare justeringar. Senaste rapporteringstillfället för AP6 var därför 2021 avseende kalenderåret 2020.