PRI ger AP6 högsta betyg

AP6 erhöll högsta möjliga betyg (A+) i den senaste PRI-utvärderingen, baserat på den senaste årliga rapporteringen till PRI.

PRI sammanställer årligen en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta betyg som utdelas. AP6:s arbete med ansvarsfulla investeringar bedömdes i tre kategorier och erhöll betyget A+ i alla kategorier.

  • Strategi och styrning: betyg A+
  • Indirekta investeringar (fonder): betyg A+
  • Direkta investeringar och aktivt ägarskap i onoterade bolag: betyg A+