21 mars, 2022

PRI delar ut högsta betyg till AP6

2020-08-12

AP6 erhöll högsta möjliga betyg (A+) i den senaste PRI-utvärderingen, baserat på den senaste årliga rapporteringen till PRI.

PRI sammanställer årligen en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta betyg som utdelas. AP6:s arbete med ansvarsfulla investeringar bedömdes i tre kategorier och erhöll betyget A+ i alla kategorier.

Strategi och styrning: betyg A+Indirekta investeringar (fonder): betyg A+Direkta investeringar och aktivt ägarskap i onoterade bolag: betyg A+