22 mars, 2022

AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

2019-09-13

PRI har utsett 47 kapitalägare, alla undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar*, till att ingå i PRI Leaders’ Group 2019. Denna består av kapitalägare som investerar i noterade aktier och/eller onoterade tillgångar. AP6 är en statlig pensionsförvaltare som enbart investerar i onoterade tillgångar.
De 47 kapitalägarna har valts ut för sitt strukturerade och metodiska arbete med ansvarsfulla investeringar.

Principles for Responsible Investing,PRI, är en fristående organisation vars verksamhet har FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som utgångspunkt.

Om PRI Leaders’ Group

Globalt är det drygt 2 600 finansiella aktörer (kapitalägare, kapitalförvaltare, tjänsteleverantörer mm) som undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. I år är det första gången som PRI har valt ut 47 kapitalägare som bedöms ligga i framkant när det gäller arbetet med ansvarsfulla investeringar. Det är PRI:s förhoppning att dessa 47 ska kunna bidra med inspiration och kunskap för andra finansiella aktörer som undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.