1 juni, 2022

Riksdagen antog nytt hållbarhetsmål för AP6

2022-06-01

Riksdagen har antagit förslaget om att komplettera lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet med ett nytt hållbarhetsmål.
Under 2021 redovisade Riksrevisionen sin utredning rörande hållbarhetsarbetet inom AP-fonderna. Riksrevisionen föreslog att regeringen kompletterade AP6:s lagstiftning med att omfatta hållbarhet för att ytterligare stödja det arbete som bedrivs.
Det nya målet motsvarar det mål om föredömlig förvaltning som gäller för Första–Fjärde AP-fonderna sedan den 1 januari 2019. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

”Vi välkomnar att lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet kompletterats med nytt hållbarhetsmål. Att det hållbarhetsarbete som AP6 bedrivit under tio år nu formaliseras är mycket bra. AP6 har under årens lopp på eget initiativ tagit fram egna utvärderingsmodeller för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet i portföljen” säger Katarina Staaf, vd Sjätte AP-fonden.

AP6:s hållbarhetsarbete är sedan länge integrerat med investeringsverksamheten. Detta beskrivs i årsredovisningen för 2021.
Läs om hållbarhetsarbetet i årsredovisningen för 2021
– Investeringsprocess sid 14-22 (hållbarhet ingår i utvärdering av potentiella investeringar)
– Ägandefas sid 23-25 (Uppföljning, dialog och påverkan under ägarfasen. ESG-utvärdering av portföljen 2021)
– Summering hållbarhetsarbete sid 34-35
– Fokusområde klimat sid 36
– Fokusområde jämställdhet och mångfald sid 37
Appendix hållbarhet sid 62-67

AP6:s koldioxidavtryck för 2021 motsvarar 20,5 procent av utsläpp från en lika stor investering i ett globalt index för börsnoterade bolag, eller 39,5 procent för en motsvarande investering i ett lågkoldioxidindex. Generellt kan sägas att bolagen i AP6:s portfölj i många fall släpper ut låga nivåer av växthusgaser från sin direkta verksamhet.

AP6:s remissvar nytt hållbarhetsmål