20 juni, 2019

Ny vd för AP6 utsedd

2019-06-20

Styrelsen för Sjätte AP-fonden (AP6) har till ny vd utsett Katarina Staaf som har en bred erfarenhet av investeringar, transaktioner, kapitalmarknad och styrelsearbete genom olika specialistroller och seniora ledningsbefattningar inom finans- och fastighetsmarknaden.

Inom finanssektorn har Katarina Staaf bland annat varit portföljansvarig för onoterade investeringar inom Life Science på Skandia Liv. Under sin tid på SEB var hon kund- och portföljansvarig för institutionella kunder med fokus på pensionsstiftelser och försäkringsbolag. Katarina Staaf har varit vd på Evli Fonder och har suttit i koncernledningen för Riksbyggen i rollen som finans- och fastighetschef. Genom sina olika befattningar har Katarina Staaf skaffat sig en bred erfarenhet av frågor som rör ägarstyrning, regelefterlevnad och hållbarhet.

– Styrelsen har i Katarina Staaf funnit en senior ledare med stor kompetens och bred erfarenhet av investeringar. AP6 strategi ligger fast och jag är övertygad om att Katarina med sitt driv och engagemang är rätt person att framgångsrikt vidareutveckla verksamheten, säger Catrina Ingelstam, styrelseordförande i AP6.

Katarina Staaf sitter sedan 2017 som styrelseledamot i AP6:s styrelse. Ett uppdrag hon kommer att lämna. Hon har även ytterligare styrelseuppdrag och åtaganden, dessa kommer att ses över vad gäller eventuella intressekonflikter.

– Det känns mycket hedrande att få förtroendet att leda en organisation som har till uppdrag att förvalta pensionsmedel genom investeringar i onoterade bolag. I min roll som styrelseledamot har jag kunnat ta del av AP6:s specialistkompetens. I min nya roll blir jag operativ vilket jag verkligen ser fram emot, säger Katarina Staaf, tillträdande vd för AP6.

Katarina Staaf tillträder som vd för AP6 den 1 september.

För mer information:
Catrina Ingelstam, styrelseordförande AP6: 076 – 119 61 02
Katarina Staaf, tillträdande vd AP6: 08 – 555 540 36
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708 – 74 10 48