12 oktober, 2021

AP6 välkomnar nytt hållbarhetsmål

2021-10-12

Regeringen föreslår hållbarhetsmål för AP6

Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet har skickat ut på remiss i dag (2021-10-12). Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete.

”AP6 välkomnar förslaget om att hållbarhetsmål skrivs in i lagen som styr Sjätte AP-fondens verksamhet. Att det hållbarhetsarbete som AP6 bedrivit under tio år nu formaliseras är mycket bra. AP6 har under årens lopp på eget initiativ tagit fram egna utvärderingsmodeller för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet i portföljen” säger Katarina Staaf, vd Sjätte AP-fonden.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se