7 februari, 2019

Karl Swartling slutar som vd för AP6

2019-02-07

Efter sju år som vd för Sjätte AP-fonden (AP6) har Karl Swartling beslutat sig för att gå vidare. Margareta Alestig Johnson, vice vd, har av styrelsen utsetts till tf vd. Rekryteringsprocess av ny vd inleds.

– Det har varit sju händelserika och mycket utvecklande år. När jag tillträdde hade styrelsen beslutat om en ny övergripande strategi. Denna har genomförts och en ny private equity-portfölj har byggts upp. AP6 levererar en mycket god avkastning och har lyckats med att etablera samarbeten med flera av de ledande aktörerna som investerar i onoterade bolag i Europa, liksom ett antal aktörer i Nordamerika. AP6 har mycket kompetenta och professionella medarbetare som jag kommer att sakna. Mitt nya jobb innebär att leda en ny verksamhet där jag börjar efter sommaren, säger Karl Swartling, avgående vd för AP6.

Styrelsen har utsett vice vd Margareta Alestig Johnson till tf vd från 1 mars, då Karl Swartling lämnar rollen som vd för AP6.

– För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag. AP6 har en stabil och kompetent organisation som under tiden då rekrytering av ny vd pågår, kommer att ledas av Margareta Alestig Johnson, vice vd sedan sex år, säger Catrina Ingelstam, ordförande AP6.

För mer information:
Ulf Lindqvist, Kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se