31 maj, 2023

Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Till pressmeddelandet på finansdepartementets hemsida

Svag finansmarknad bidrog till negativ avkastning för AP-fonderna

Publicerad 31 maj 2023

Regeringen har i dag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen.

Den svaga utvecklingen på finansmarknaderna bidrog till att Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas samlade avkastning under 2022 var den lägsta sedan den globala finans­krisen 2008. Den samlade avkastningen för buffertfonderna uppgick till -8,0 procent.

Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes 2001 har buffertfondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 6,2 procent per år. Fonderna har därmed bidragit positivt till den lång­siktiga finansieringen av det allmänna inkomst­pensionssystemet.

Buffertfondernas totala förvaltningskostnader uppgick sammanlagt till 1,6 miljarder kronor. Kostnaderna återspeglar bland annat att förvaltningen är utspridd på fem fonder. Buffertfonderna svarar för kostnaderna genom att de dras ifrån de medel som fonderna förvaltar. 

Sjunde AP-fonden har i uppgift att förvalta förvalsalternativet AP7 Såfa inom premiepensionssystemet. Under 2022 uppgick avkastningen för AP7 Såfa till -9,5 procent. Det kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen för de privata fonderna i premiepensionssystemet som uppgick till -15,1 procent. AP7 Såfa har haft en genomsnittlig avkastning på 7,4 procent sedan 2001, vilket kan jämföras med 4,8 procent för de privata fonderna i premiepensionssystemet.

Under 2022 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Regeringen bedömer att Första–Fjärde AP-fonderna har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Även Sjätte och Sjunde AP-fonderna har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor och infriat regeringens förväntningar på fonderna.