23 oktober, 2023

Utredning ser över AP-fondernas verksamhet

2023-10-23

En utredare får i uppdrag att se över AP-fondernas verksamhet för att modernisera och effektivisera förvaltningen av pensionsfonderna. Uppdraget ska redovisas senast i mars 2024.

En utredare ska se över de administrativa bestämmelserna som reglerar AP-fondernas verksamhet. Syftet är att utreda och lämna förslag på åtgärder för att modernisera och effektivisera den samlade förvaltningen av buffertkapitalet.

Utredningen ska ske internt inom Finansdepartementet, en så kallad bokstavsutredning. Departementsrådet Tord Gransbo blir utredare. Arbetet är förankrat med Pensionsgruppen som ställer sig bakom inriktningen.

”Vi har inga synpunkter på hur ägaren väljer att organisera AP-fondsystemet. Vi räknar med att oavsett vilken lösning det än blir, att vår gedigna kompetens och framgångsrika strategi inom Private Equity kommer att beaktas. Vi har skapat 58 miljarder kronor i avkastning till nytta för pensionssystemet och de senaste fem åren har vi en genomsnittlig avkastning om 16,8 % årligen. Vi har gedigna processer för att investera internationellt i private equity, genom fonder och genom co-investeringar, med integrerad hållbarhet”
Katarina Staaf, vd AP6

Länk till Finansdepartementets hemsida