Hur öka antalet kvinnor inom Private Equity? AP6 bjöd in nordiska PE-aktörer

Lärdomar.  EQT har under lång tid arbetat metodiskt med få till en mer jämn könsfördelning i organisationen. Ett resultat av tidigare erfarenheter har varit att införa helt könsneutrala rekryteringsprocesser. Anna Wahlström, Global Head of Human Resources, EQT, var en av flera deltagare som delade med sig av lärdomar och insikter under AP6:s seminarium om jämställdhet och mångfald[…]

ESG-möte hos Anticimex

Investerare diskuterade hållbarhet med Anticimex. AP6 besöker varje år ett antal av sina investeringar för att på plats diskutera hållbarhet. Detta som ett komplement till övrig rapportering och information. Ulf Eripe, Chief Technology Officer på Anticimex, berättar hur man med hjälp av installerade digitala fällor får tillgång till en stor mängd data vilket gör det[…]

AP6 deltog när Triton samlade portföljbolag

AP6 diskuterade hållbarhet med portföljbolag hos Triton. Tre LP var inbjudna att diskutera ESG med portföljbolag och ägaren Triton, under Triton ESG Forum 2018. Från vänster: Amandeep Johal (Triton), Keimpe Keuning (LGT), Anna Follér (AP6), Alex Scott (Pantheon) och Graeme Ardus (Triton). Bilder: Johan Olsson Triton bjöd AP6 och två andra investerare till sitt årliga[…]