PRI ger AP6 högsta betyg

AP6 erhöll högsta möjliga betyg (A+) i den senaste PRI-utvärderingen, baserat på den senaste årliga rapporteringen till PRI. PRI sammanställer årligen en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta betyg som utdelas. AP6:s arbete med ansvarsfulla investeringar bedömdes i tre kategorier och erhöll betyget A+ i alla kategorier. Strategi och styrning: betyg A+ Indirekta investeringar[…]

AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

PRI har utsett 47 kapitalägare, alla undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar*, till att ingå i PRI Leaders’ Group 2019. Denna består av kapitalägare som investerar i noterade aktier och/eller onoterade tillgångar. AP6 är en statlig pensionsförvaltare som enbart investerar i onoterade tillgångar. De 47 kapitalägarna har valts ut för sitt strukturerade och metodiska[…]