AP6 ingår i PRI Leaders’ Group 2019

PRI har utsett 47 kapitalägare, alla undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar*, till att ingå i PRI Leaders’ Group 2019. Denna består av kapitalägare som investerar i noterade aktier och/eller onoterade tillgångar. AP6 är en statlig pensionsförvaltare som enbart investerar i onoterade tillgångar. De 47 kapitalägarna har valts ut för sitt strukturerade och metodiska[…]