Waterland – global aktör med lokalt fokus

Waterlands huvudkontor i Bussum, Holland. Karl Falk, chef fondinvesteringar AP6, Bart Elema, CFO, partner Waterland. Bilder: Johan Olsson Waterland betonar värdet av att vara lokala rakt igenom, både vad gäller investeringar och var man etablerar kontor. I kombination med ett långsiktigt perspektiv ser man även ett värde i att investerarna är geografiskt representerade. – För[…]