Waterland – global aktör med lokalt fokus

Waterlands huvudkontor i Bussum, Holland. Karl Falk, chef fondinvesteringar AP6, Bart Elema, CFO, partner Waterland.
Bilder: Johan Olsson

Waterland betonar värdet av att vara lokala rakt igenom, både vad gäller investeringar och var man etablerar kontor. I kombination med ett långsiktigt perspektiv ser man även ett värde i att investerarna är geografiskt representerade.

– För oss är det oerhört viktigt att ha ett lokalt fokus, i alla avseenden. Vi får kunskap om den lokala marknaden genom våra investeringar och när vi etablerar kontor anställer vi lokal expertis. Samma sak gäller hur vi väljer ut investerare till våra fonder. Vi är långsiktiga och vill att våra investerare är geografiskt representativa, säger Frank Vlayen, CEO och group managing partner Waterland.
Waterland rankas som en av de mest högpresterande buyout-fonderna i världen. Till huvudmarknaderna räknas Benelux och de tyskspråkiga länderna.
Waterland definierar fyra områden som långsiktigt intressanta. Ett handlar om demografiska förändringar i takt med att antalet äldre ökar i många länder. Ett annat om behovet av effektivisering och rationalisering, både inom offentlig sektor och hos företag.
Ett tredje område handlar om fritid och bekvämlighet. Hållbarhet utgör det fjärde området, utifrån antagandet att myndigheter, konsumenter och företag blir allt mer medvetna om kommande utmaningar.
– AP6 finns i regionen med sitt särskilda fokus på onoterade tillgångar. Eftersom AP6 är en pensionsfond med ett långsiktigt perspektiv, känner vi att det finns ett värde i att ha AP6 som en av våra investerare, säger Bart Elema, CFO, partner Waterland.
Betoningen av den lokala aspekten löper som en röd tråd genom verksamheten. Strategin är att starta lokala kontor endast på de platser där man gjort förvärv av bolag.
Ett exempel på detta är beslutet att öppna kontor i Köpenhamn, vilket skedde under 2017, efter att man genomfört ett dussintal investeringar i Norden de senaste åren.

– Detta stämmer väl in på AP6:s strategi, att noga välja samarbetspartners och att bygga långsiktiga relationer med dem. Vi är övertygade om att detta är det mest professionella när det gäller att investera och att skapa värde för våra uppdragsgivare, svenska folket, säger Karl Falk, chef Fondinvesteringar AP6.

– Vi upplever att det finns en naturlig koppling med att vara nära våra investeringar och våra investerare. Vi är stabilt etablerade i den nordiska regionen genom våra investeringar i Danmark och vårt nyetablerade kontor i Köpenhamn. AP6 finns i regionen med sitt särskilda fokus på onoterade tillgångar. Eftersom AP6 är en pensionsfond med ett långsiktigt perspektiv, känner vi att det finns ett värde i att ha AP6 som en av våra investerare, säger Bart Elema, CFO, partner Waterland.
Lägg till detta att investerare har möjlighet att följa Waterland i den fortsatta utvecklingen, genom ett ömsesidigt ökat engagemang. På så sätt byggs en långsiktig relation från två håll.
– Detta stämmer väl in på AP6:s strategi, att noga välja samarbetspartners och att bygga långsiktiga relationer med dem. Vi är övertygade om att detta är det mest professionella när det gäller att investera och att skapa värde för våra uppdragsgivare, svenska folket, säger Karl Falk, chef Fondinvesteringar AP6.