Anticimex – global expansion med digital skadedjursbekämpning

Rutin på att demonstrera den smarta råttfällan. Joakim Edsholt, skadedjurstekniker, Anticimex och Jarl Dahlfors, CEO Anticimex International AB, visar och berättar hur den smarta råttfällan fungerar. På två år har Anticimex gått från en låg volym till att lyckats med att få ut 50 000 smarta fällor över hela världen.
Bilder: Johan Olsson

Skadedjursbekämpning är en växande marknad bland annat till följd av den globala trenden med ökad inflyttning till städer och nya konsumtionsmönster. Samtidigt pågår ett skifte i branschen där miljöskadliga gifter och traditionella metoder byts ut mot smarta fällor. Anticimex ligger i framkant av denna utveckling och tar nya marknadsandelar. AP6 är direktinvesterare i Anticimex sedan 2017 efter att huvudägaren EQT sålde en mindre andel av sitt innehav.

Utvecklingen inom delar av branschen för skadedjursbekämpning präglas av en övergång från i huvudsak manuell hantering till att använda sig av digitaliserade, mer raffinerade metoder. I stället för att lägga ut bekämpningsmedel på olika ställen går trenden mot att ställa ut moderna fällor med möjlighet att på distans följa aktivitet och effektivitet, till exempel med hjälp av sensorer och filmkameror.
Därmed kan man ringa in problemet, mäta hur stort eller litet det är och därefter sätta in åtgärder. Kunden vet vad hen betalar för och en professionell skadedjursbekämpare som Anticimex kan skräddarsy lösningar för i stort sett vilken miljö eller situation som helst.
– Tidigare lade vi ut bekämpningsmedel men kunde aldrig riktigt mäta hur effektivt det var. Visst gick det att se bitmärken, men man visste aldrig om de kom från en råtta, mus eller ekorre. Inte heller visste man vart djuret hade tagit vägen, säger Joakim Edsholt, skadedjurstekniker, Anticimex.
Han har varit i branschen sedan 1985 och vet vad han talar om. En tidig vintermorgon visar Joakim Edsholt tillsammans med Jarl Dahlfors, CEO Anticimex International AB, upp bolagets egen smarta råttfälla. Just denna är placerad några meter under ett brunnslock, på en gräsmatta inom Stockholms universitetsområde. Fällorna placeras ut på strategiska platser. Till exempel avloppsrör som går in och ut från byggnader. När råttan passerar känner sensorer av detta och ett antal plastspjut trycks ner och avlivar djuret. Om fällan är placerad i ett avloppsrör, spolas det döda djuret ut med avloppsvattnet. I annat fall samlas kadavren upp i en behållare som töms manuellt.
Varje dödat skadedjur rapporteras digitalt till Anticimex där tid och plats registreras.

Digitaliserad skadedjursbekämpning bättre för miljön

Genom att sätta ut flera fällor får man en bild av skadedjursproblemet. Därmed sparas både tid och pengar. Inte minst i miljöer med en mängd olika verksamheter, som köpcentra och gågator. Det kanske inte är restaurangerna som har problem med skadedjur, utan i själva verket den stora matbutiken. Flera faktorer gör att bekämpning av skadedjur som affärsidé har framtiden för sig. Det pågår en stark urbaniseringstrend i hela världen vilket gör att kraven på sophantering och hygien hela tiden ökar.
Den moderna storstadsmänniskans konsumtionsvanor med ett ökat uteätande på restauranger och kaféer tillsammans med färdigmat som konsumeras på offentliga platser – alltsammans utgör en grogrund för råttor och andra skadedjur.
Detta samtidigt som toleransen minskar för skadedjur i storstäder.
Branschen för skadedjursbekämpning är fragmenterad och består till stor del av mindre företag med ett fåtal anställda. Metoderna som erbjuds kunderna har inte förändrats särskilt mycket under lång tid. Att gå från att lägga ut bekämpningsmedel till att använda moderna fällor som kan övervakas på distans, medför en investering som många mindre företag av olika skäl avstår ifrån. Ett sätt att klara övergången till ny teknik är att bli en del av en större koncern, som Anticimex.

– Vår utvärdering visade ett ledande bolag med svenskt ursprung i en globalt fragmenterad marknad. Våra egna iakttagelser bekräftade att den expansionsplan som Anticimex har för förvärv av mindre aktörer verkligen fungerade, berättar Vidar Andersch, investment director AP6, ansvarig för investeringen i Anticimex.

Sedan 2013 har man genomfört över 100 förvärv av mindre bolag. Samtidigt har man lyckats övertyga en tämligen konservativ marknad att byta ut bekämpningsmedel mot smarta fällor.
– På två år har vi gått från en låg volym till att få ut 50 000 smarta fällor över hela världen, säger Jarl Dahlfors, CEO Anticimex International AB.
Vidare har även bolagets över 80-åriga historia av oavbruten tillväxt fortsatt med intensiferat fokus på lönsamhet, sedan Jarl Dahlfors tillträdde år 2015.

Anticimexmodellen framgångsrik

Motorn i framgången är den så kallade Anticimex-modellen, som Jarl Dahlfors talar sig varm för.
– Vi arbetar med ett lokalt ansvar där kontorschefen ansvarar för kvalitet, effektivitet, tillväxt och lönsamhet. Sedan är vi noga med att flytta fokus stegvis. För det första ska vi leverera tjänster med kvalitet. För det andra gäller det att göra detta effektivt och med god lönsamhet. Som steg tre är det fokus på tillväxt och ökad lönsamhet som gäller. Men det går inte att hoppa över ett och två och gå direkt på tre, berättar Jarl Dahlfors.
Till detta kommer mätning och uppföljning av resultat. Alla goda exempel förs vidare ut i organisationen.
AP6 har följt Anticimex under lång tid och har kommit att identifiera bolaget som en potentiellt attraktiv investeringsmöjlighet. Argument som talade för en investering var bland annat en mycket stark finansiell historik i kombination med potential för en fortsatt uthållig och hög tillväxttakt.
– Vår utvärdering visade ett ledande bolag med svenskt ursprung i en globalt fragmenterad marknad. Våra egna iakttagelser bekräftade att den expansionsplan som Anticimex har för förvärv av mindre aktörer verkligen fungerade, berättar Vidar Andersch, investment director AP6, ansvarig för investeringen i Anticimex.