CVC – individuellt driv och lagspel

CVC:s kontor i Stockholm. Tomas Ekman, partner CVC, Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med CVC, Malin Källström Säfweräng, investment director AP6.
Bilder: Johan Olsson

CVC är en global aktör som gärna samarbetar med lokala investerare. Fondbolagets regionala kontor har något av en huvudroll. AP6:s inriktning på såväl fondinvesteringar som direktinvesteringar, ser CVC som en möjlighet till ett intressant samarbete.

– Alla investerare har olika inriktning och AP6 särskiljer sig genom att man genomför såväl fondinvesteringar som direktinesteringar. I rollen som aktiv investerare i onoterade tillgångar med intresse för co-investeringar, ser vi att AP6 har en bra potential för vårt upplägg, säger Tomas Ekman, partner CVC med placering i Stockholm.
CVC:s globala struktur bygger på regionala och relativt självständiga kontor. Just kombinationen av individuellt driv och lagspel ser Tomas Ekman som en viktig del i CVC:s inriktning.
– Om jag skulle välja två ord som beskriver oss skulle det nog vara egensinne och lagspel. Grundarna har satt tonen sedan starten, både genom val av investeringar och medarbetare, förklarar Tomas Ekman.

 

– Att CVC är en global aktör med erfarna investeringsteam och engagerade regionkontor gör att vi bedömer möjligheterna till ett samarbete som mycket goda, säger Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med CVC.

Han beskriver verksamheten som driven av hängivna medarbetare, som dels har ett individuellt driv och dels en stor lojalitet mot organisationen.
– Vi har väldigt högt i tak vid våra diskussioner i investeringskommittén. Det kan bli väldigt engagerat. Men det finns en mycket viktig och mycket allvarlig dimension av detta. Nämligen att endast de bästa investeringsidéerna överlever i ett tufft debattklimat. Detta ser jag som ett tecken på styrka, säger Tomas Ekman.
Vilket leder in på varför han ser stora möjligheter till samarbete mellan AP6 och CVC:s kontor i Köpenhamn och Stockholm.
– I Norden gör vi många partnerskapsaffärer. AP6 vill göra co-investeringar och det tycker vi är intressant, säger Tomas Ekman.

 

– Att de regionala kontoren i CVC:s organisation är självständiga med ett eget driv, ser vi som ett stort plus. Framför allt när det gäller möjligheterna till co-investeringar, säger Malin Källström Säfweräng, investment director AP6.

En uppfattning som delas av Cecilia Gross Friberger och Malin Källström Säfweräng. Båda representanter för AP6:s investeringsorganisation, men med olika inriktning, fond- respektive direktinvesteringar.
– Att CVC är en global aktör med erfarna investeringsteam och engagerade regionkontor gör att vi bedömer möjligheterna till ett samarbete som mycket goda, säger Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med CVC.
CVC:s förvärv av bolag i Norden visar på en bra bredd och spridning. Ahlsell och Paroc som industriella exempel, Synsam som återförsäljare inom optik och Etraveli med försäljning av resor via internet.
– Att de regionala kontoren i CVC:s organisation är självständiga med ett eget driv, ser vi som ett stort plus. Framför allt när det gäller möjligheterna till co-investeringar, säger Malin Källström Säfweräng, investment director AP6.
Självständigheten hos CVC:s regionkontor, har lett till att kontoren kan ha lite olika inriktning.
– Jag skulle vilja beskriva oss i Norden som lite mer entreprenöriella. Vi tror att detta passar bra ihop med AP6 som har investerat i onoterade tillgångar under 20 år. Även om AP6:s fokus ligger mot buy-out, har man hela tiden haft kontaktytor mot bolag, både stora som små. Vi gillar den bredden generellt. Vi tycker att detta är intressant för en statlig pensionsförvaltare. Jag är helt övertygad om vi kommer att komplettera varandra, säger Tomas Ekman.