Permira värdesätter engagerade investerare

Permiras kontor i Stockholm. Kurt Björklund, co-managing partner Permira och Yue Gong, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med Permira.
Bilder: Johan Olsson

Permira identifierar investeringar genom den kombinerade styrkan av att ha lokal närvaro i tre världsdelar och särskilda sektorteam, där fokus ligger på olika områden. Genom detta sammanför man idéer och resurser på ett kraftfullt sätt, vilket skapar möjligheter att skräddarsy samarbeten med en aktör som AP6.

– Vi identifierar olika möjligheter till investeringar och samarbeten genom att vi hela tiden är aktivt närvarande på olika marknader. AP6 står beredd och har resurser för att tidigt komma in processen, något som är en förutsättning för att utnyttja uppkomna möjligheter, säger Kurt Björklund, co-managing partner Permira.
Permira har inget formellt huvudkontor i traditionell mening. I stället ligger mycket av ansvaret på de tolv investeringskontoren som finns i tre världsdelar – Europa, Asien och Nordamerika. Till detta kommer Permiras sektorteam som är specialiserade mot olika områden.
– Alla vi på kontoren runt om i världen sitter ned med sektorteamen och frågar vad de letar efter. De i sin tur vill veta vad som finns, till exempel i den nordiska regionen. Vi delar idéer och uppslag, oavsett om de kommer från Asien eller Nordamerika. Detta är en styrka, berättar Kurt Björklund.
Det faktum att AP6 utöver att investera i fonder även genomför direktinvesteringar, ökar möjligheterna för båda parter när det gäller samarbete.
– AP6:s kompetens och Permiras sätt att arbeta skapar möjligheter för flera olika samarbetsformer. Något som vi ser som en klar tillgång, säger Yue Gong, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med Permira.

Ett resultat av samarbetet är investeringen i Allegro, Polens dominerande handelsplattform på nätet med över 20 miljoner registrerade användare och 14 miljoner transaktioner varje månad.
AP6 har genomfört en co-investering i Allegro tillsammans med Permira och ytterligare ett fondbolag, Cinven.
– Denna co-investering har en väldigt bra passform för AP6:s investeringsstrategi. Vårt samarbete med Permira gör att vi får tillgång till en ny geografi och ny kunskap, säger Yue Gong.
Investeringen i Allegro är ett resultat av den samlade erfarenheten hos Permira vad gäller distanshandel, konsumtion och IT/teknologi. Lägg till detta att man har en lokal förståelse för olika länders marknad och hur långt den lokala teknikutvecklingen har kommit.
– Vi vill ju uppfattas som ett stöd, en möjlighet och en slags serviceorganisation för grundare och entreprenörer. De ska uppleva att det blir enklare att ta nästa steg i sin expansion tack vare att Permira finns med, säger Kurt Björklund.

 

– Denna co-investering har en väldigt bra passform för AP6:s investeringsstrategi. Vårt samarbete med Permira gör att vi får tillgång till en ny geografi och ny kunskap, säger Yue Gong, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med Permira.

Olika investerare har olika preferenser och önskemål. En del fokuserar på en särskild sektor, andra på geografi i form av specifika länder.
– AP6 har en bred ansats vad gäller sektor, bransch och geografi. Detta tycker vi är väldigt intressant. Det öppnar upp för flera olika möjligheter vad gäller samarbete med Permira, säger Kurt Björklund.
Samtidigt ställs det höga krav på bägge parter, det gäller att anstränga sig för att förstå varandra och bygga relationer. Endast då går det att dra full nytta av respektive organisations kompetens och erfarenhet.
– AP6 är mycket mån om att bygga förtroendefulla relationer eftersom dessa är nyckeln till nya möjligheter att göra attraktiva investeringar tillsammans, säger Yue Gong.
Ett synsätt som fullt ut delas av Permira.
– Att skapa ett ömsesidigt förtroende är fundamentalt för vår strategi och för vårt sätt att arbeta. Det medför snabbare kommunikation och fler möjligheter att pröva olika idéer, säger Kurt Björklund.