AlpInvest uppskattar frågvisa och aktiva investerare som AP6

AlpInvests huvudkontor i Amsterdam. Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med AlpInvest. Rob de Jong, managing director, ansvarig AlpInvests Partners team co-investeringar. Wouter Moerel, ansvarig AlpInvest Partners’ Secondary Investments team.
Bilder: Johan Olsson

AlpInvest är både en professionell investerare och en kompetent problemlösare. Genom sin djupa kunskap om både GP:s och LP:s kan man vara en attraktiv partner till GP:s vid co-investeringar och samtidigt erbjuda innovativa lösningar till både LP:s och GP:s som vill sälja sina innehav. Att AP6 hade en lång frågeslista med sig till förhandlingsbordet ses som något positivt. Detta gav AlpInvest en möjlighet att förstå vilka behov och önskemål som var viktiga för AP6.

– Ni hade en mängd frågor om hållbarhet, finans, juridik, fondinvesteringar, co-investeringar och secondary. Ni ville träffa olika medarbetare med olika kompetens från hela vår organisation. Jag uppfattade det som att ni har ett holistiskt angrepps-sätt i syfte att förstå AlpInvest med siktet inställt på ett långsiktigt samarbete, säger Rob de Jong, managing director, ansvarig AlpInvests Partners team co-investeringar.
AlpInvest är en av de större globala investerarna inom private equity. De investerar i fonder, secondaries och i co-investeringar. AP6 har en lång erfarenhet av att investera i onoterade tillgångar, både genom fonder och direkt tillsammans med andra aktörer. Utöver erfarenhet och kompetens ser AP6 det som väldigt viktigt att lära känna och bygga en långsiktig relation med sina samarbetspartners.
– Att lära känna och förstå varje enskild samarbetspartner kräver tid, energi och engagemang, men är något som bägge parter har igen. Detta gäller oavsett om det handlar om att diskutera intressanta investeringar eller om det skulle uppstå problem och utmaningar, säger Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med AlpInvest.
Lång erfarenhet och hög kompetens gör det möjligt för AlpInvest att identifiera och föreslå olika investeringsmöjligheter till sina investerare. Till exempel vid fondinvesteringar och secondary-transaktioner. AP6 har dels utfäst till AlpInvests Secondary fond VI, som förvärvar andelar i andra fonder, dels co-investerat i secondary-transaktioner tillsammans med fond VI.

Secondary mer än en transaktion – handlar om påverkan

– Secondary handlar om att lösa problem och att se möjligheter. Om secondaries reduceras till att endast köpa fondandelar av olika LP:s, då blir det de facto som att köpa index på marknaden för secondaries. Vårt mål är i stället att påverka och att skapa förutsättningar för något mer än att fondandelar bara ska byta ägare, säger Wouter Moerel, ansvarig AlpInvest Partners’ Secondary Investments team.
Ett exempel på en transaktion som handlade om just detta, var när AlpInvest förvärvade sju bolag från fondbolaget Eurazeo. Bakgrunden var att Eurazeo dels ville utöka sin bas av investerare (LP:s) och dels såg ett kapitalbehov för att kunna göra tilläggsinvesteringar i de sju bolagen. AlpInvest kom med en lösning som byggde på ett genomförande i flera steg. Bolagen skulle föras över till en ny fond, fortfarande med Eurazeo som GP.
LP:s som AlpInvest visste kunde fungera i det nya upplägget, kontaktades. AP6 var en av dessa och deltog genom att co-investera i den nya fonden. Genom upplägget blev det möjligt för Eurazeo att fortsätta utveckla bolagen, i en ny fond och med delvis nya investerare.

– Att lära känna och förstå varje enskild samarbetspartner kräver tid, energi och engagemang, men är något som bägge parter har igen. Detta gäller oavsett om det handlar om att diskutera intressanta investeringar eller om det skulle uppstå problem och utmaningar, säger Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med AlpInvest.

Samtidigt skapades nya relationer mellan aktörer som inte tidigare samarbetat, som AP6 och Eurazeo.
– Vår kunskap om AP6 och andra potentiella nya delägare, kan vara avgörande för om fondbolaget vill göra affär. Vårt jobb är att lösa problem och se till önskemålen hos både säljaren och de nya ägarna. På detta sätt kan vi genomföra affärer som kanske aldrig annars hade blivit av, förklarar Wouter Moerel.

Kunskap om inblandade aktörer kan vara avgörande

Samma filosofi gäller för co-investeringar. Utan kunskap om de inblandade aktörerna skulle många transaktioner inte gå att genomföra.
– Vi uppskattar en LP som AP6 som förstår vår verksamhet och som är tydliga med vad de letar efter. Detta underlättar för oss, både vad gäller möjligheter och problemlösning, berättar Wouter Moerel.
Tid och kompetens är inte sällan kritiska faktorer när det gäller att kunna dra fördel av intressanta möjligheter.
– När det handlar om större co-investeringsmöjligheter, är det ofta avgörande att vi vet vilka LP:s som har kompetens och beslutsfattande för att klara av en krävande och tidsbunden process. Att ha med en investerare som AP6 i denna och andra processer är verkligen värdefullt, säger Rob de Jong.
Att bygga förtroende är för AlpInvest avgörande när det gäller att skapa en långsiktig relation. Därför ser man hellre att en LP ställer för många frågor än för få.
– Jag kan inte se att en LP kan engagera sig för mycket. Vi vill lära känna våra investerare, då kan vi hjälpa dem så mycket bättre i olika situationer som kan uppstå, säger Wouter Moerel.