ESG-möte hos Anticimex

Investerare diskuterade hållbarhet med Anticimex. AP6 besöker varje år ett antal av sina investeringar för att på plats diskutera hållbarhet. Detta som ett komplement till övrig rapportering och information. Ulf Eripe, Chief Technology Officer på Anticimex, berättar hur man med hjälp av installerade digitala fällor får tillgång till en stor mängd data vilket gör det[…]