Hög aktivitet under årets första månader

Under årets första månader har investeringsaktiviteten varit hög både vad gäller utfästelser till fonder och beslutade direktinvesteringar.
Sammanlagt handlar det om ett 20-tal investeringsbeslut.

– Aktiviteten är hög både vad gäller utfästelser till fonder och genomförda direktinvesteringar. Det råder ett fortsatt bra flöde av intressanta investeringsmöjligheter. Ett antal nya samarbeten har inletts vilket gör att diversifieringen av portföljen fortsätter både vad avser geografi, segment och bransch, säger Margareta Alestig, tf vd för Sjätte AP-fonden (AP6).

När det gäller fondinvesteringar noterar AP6 en fortsatt hög aktivitetsnivå i de kapitalanskaffningsprocesser där man själv har deltagit. Tillgången till kapital är stor och det finns exempel på fonder som valt att gå upp i storlek. De mest framgångsrika fondbolagen möter inga svårigheter att stänga respektive fonder. Konkurrensen är stor mellan investerare för att få access till dessa fonder.

– Investeringstakten har varit hög både vad gäller fondutfästelser till samarbetspartners där vi sedan tidigare har en relation och till helt nya samarbetspartners. Vi ser mycket positivt på att vi även har kunnat addera ytterligare amerikanska aktörer inom buyout och venture till portföljen, säger Karl Falk, chef för Fondinvesteringar, AP6.

Hittills i år har utfästelser gjorts till ett antal aktörer inom buyout och venture.
Utfästelser till fonder hos såväl befintliga som nya samarbetspartners har resulterat i ett stort flöde av attraktiva möjligheter till direktinvesteringar som genomförs tillsammans med respektive fond, så kallade co-investeringar.

– Inledningen av året har inneburit ett stort antal direktinvesteringar i form av co-investeringar. Majoriteten av investeringarna utgörs av nya bolag, bland annat på den nordamerikanska marknaden. En mindre andel handlar om tilläggsinvesteringar i redan befintliga direktinvesteringar, säger Mats Lindahl, chef för Direktinvesteringar, AP6.

Bland genomförda direktinvesteringar hittills i år kan nämnas Visma (HgCapital), Sitecore (EQT), Evidensia/IVC (EQT), Orchid (Nordic Capital), Hoist (Accent), Kyriba (Bridgepoint), WernerCo (Triton), Roima (Intera), OneMed (Nalka), Cast & Crew (EQT).

 

För mer information:
Ulf Lindqvist, Kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se