Hög aktivitet under årets första månader

Under årets första månader har investeringsaktiviteten varit hög både vad gäller utfästelser till fonder och beslutade direktinvesteringar. Sammanlagt handlar det om ett 20-tal investeringsbeslut. – Aktiviteten är hög både vad gäller utfästelser till fonder och genomförda direktinvesteringar. Det råder ett fortsatt bra flöde av intressanta investeringsmöjligheter. Ett antal nya samarbeten har inletts vilket gör att[…]