ESG-möte hos Anticimex

Investerare diskuterade hållbarhet med Anticimex. AP6 besöker varje år ett antal av sina investeringar för att på plats diskutera hållbarhet. Detta som ett komplement till övrig rapportering och information. Ulf Eripe, Chief Technology Officer på Anticimex, berättar hur man med hjälp av installerade digitala fällor får tillgång till en stor mängd data vilket gör det[…]

AP6 deltog när Triton samlade portföljbolag

AP6 diskuterade hållbarhet med portföljbolag hos Triton. Tre LP var inbjudna att diskutera ESG med portföljbolag och ägaren Triton, under Triton ESG Forum 2018. Från vänster: Amandeep Johal (Triton), Keimpe Keuning (LGT), Anna Follér (AP6), Alex Scott (Pantheon) och Graeme Ardus (Triton). Bilder: Johan Olsson Triton bjöd AP6 och två andra investerare till sitt årliga[…]

AlpInvest uppskattar frågvisa och aktiva investerare som AP6

AlpInvests huvudkontor i Amsterdam. Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med AlpInvest. Rob de Jong, managing director, ansvarig AlpInvests Partners team co-investeringar. Wouter Moerel, ansvarig AlpInvest Partners’ Secondary Investments team. Bilder: Johan Olsson AlpInvest är både en professionell investerare och en kompetent problemlösare. Genom sin djupa kunskap om både GP:s och LP:s[…]

Waterland – global aktör med lokalt fokus

Waterlands huvudkontor i Bussum, Holland. Karl Falk, chef fondinvesteringar AP6, Bart Elema, CFO, partner Waterland. Bilder: Johan Olsson Waterland betonar värdet av att vara lokala rakt igenom, både vad gäller investeringar och var man etablerar kontor. I kombination med ett långsiktigt perspektiv ser man även ett värde i att investerarna är geografiskt representerade. – För[…]

Anticimex – global expansion med digital skadedjursbekämpning

Rutin på att demonstrera den smarta råttfällan. Joakim Edsholt, skadedjurstekniker, Anticimex och Jarl Dahlfors, CEO Anticimex International AB, visar och berättar hur den smarta råttfällan fungerar. På två år har Anticimex gått från en låg volym till att lyckats med att få ut 50 000 smarta fällor över hela världen. Bilder: Johan Olsson Skadedjursbekämpning är en[…]

CVC – individuellt driv och lagspel

CVC:s kontor i Stockholm. Tomas Ekman, partner CVC, Cecilia Gross Friberger, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med CVC, Malin Källström Säfweräng, investment director AP6. Bilder: Johan Olsson CVC är en global aktör som gärna samarbetar med lokala investerare. Fondbolagets regionala kontor har något av en huvudroll. AP6:s inriktning på såväl fondinvesteringar som direktinvesteringar, ser[…]

Permira värdesätter engagerade investerare

Permiras kontor i Stockholm. Kurt Björklund, co-managing partner Permira och Yue Gong, investment director AP6, ansvarig för samarbetet med Permira. Bilder: Johan Olsson Permira identifierar investeringar genom den kombinerade styrkan av att ha lokal närvaro i tre världsdelar och särskilda sektorteam, där fokus ligger på olika områden. Genom detta sammanför man idéer och resurser på ett[…]