PRI ger AP6 högsta betyg

AP6 erhöll högsta möjliga betyg (A+) i den senaste PRI-utvärderingen, baserat på den senaste årliga rapporteringen till PRI. PRI sammanställer årligen en konfidentiell utvärderingsrapport, där A+ är det högsta betyg som utdelas. AP6:s arbete med ansvarsfulla investeringar bedömdes i tre kategorier och erhöll betyget A+ i alla kategorier. Strategi och styrning: betyg A+ Indirekta investeringar[…]

AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

EU:s allians för en grön återhämtning lanserades i mitten av april på initiativ av Pascal Canfin, en fransk ledamot som är ordförande för Europaparlamentets utskott för miljö och folkhälsa. En informell allians har därefter bildats i Europaparlamentet av tolv EU-miljöministrar som undertecknade en uppmaning om en grön återhämtning efter den pågående pandemin som orsakats av[…]