AP6 undertecknar EU:s allians för en grön återhämtning

EU:s allians för en grön återhämtning lanserades i mitten av april på initiativ av Pascal Canfin, en fransk ledamot som är ordförande för Europaparlamentets utskott för miljö och folkhälsa. En informell allians har därefter bildats i Europaparlamentet av tolv EU-miljöministrar som undertecknade en uppmaning om en grön återhämtning efter den pågående pandemin som orsakats av[…]