22 februari, 2019

Direktinvesteringar

Förvaltat kapital inom Direktinvesteringar uppgår till 15,8 miljarder kronor. Portföljen består av ett 50-tal innehav. 84 procent av värdet utgörs av co-investeringar tillsammans med fondpartners (GP:s) och 16 procent tillsammans med andra medinvesterare. De 15 största innehaven har i snitt ett marknadsvärde om cirka 770 miljoner kronor vardera.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2019-12-31

(Förstora genom att klicka på diagram)