22 februari, 2019

Co-investeringar

• Förvaltat kapital inom co-investeringar uppgår till 16,7 miljarder kronor
• Portföljen består av ett 60-tal innehav
• 83 procent av värdet utgörs av co-investeringar tillsammans med fondpartners (GP:s) och 17 procent tillsammans med andra medinvesterare
• De 15 största innehaven har i snitt ett marknadsvärde om cirka 900 miljoner kronor vardera

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2020-12-31

(Förstora genom att klicka på diagram)