22 februari, 2019

Portfölj

Det sysselsatta kapitalet, som uppgår till 88 procent av fondkapitalet, fördelas på flera olika investeringstyper. På fondsidan utgörs de av primärutfästelser till fonder liksom köp av secondaryandelar och utfästelser till secondaryfonder. Portföljen anses väl diversifierad i flera dimensioner såsom exempelvis branscher, vintage och geografi. Totalt står fonder för 52 procent av det sysselsatta kapitalet.
Direktinvesteringar står för 48 procent vilket till största delen utgörs av co-investeringar (tillsammans med fonder). Co-investeringar genomförs i stor utsträckning utan att belastas av avgifter, vilket leder till att den totala förvaltningskostnaden kan sänkas.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2019-12-31

(Förstora genom att klicka på diagram)