22 februari, 2019

Portfölj

AP6:s investeringsportfölj utgörs av två investeringsklasser utifrån bedömningen att detta resulterar i ett högt värdeskapande genom kombinationen av fondinvesteringar och co-investeringar i syfte att nå en hög riskjusterad avkastning som är hållbar och motståndskraftig över tid. Investeringsportföljen beaktar AP6:s förutsättningar som stängd fond genom att skapa en god avkastning av likviditetsöverskott med låg risk samtidigt som en så stor andel som möjligt är investerat i den aktiva private equity-portföljen.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2020-12-31

(Förstora genom att klicka på diagram)