9 mars, 2020

Jämställdhet och mångfald

  • Jämställdhet och mångfald är ett fokusområde för AP6:s hållbarhetsarbete
  • Utöver att arbeta med AP6:s förhållningssätt internt, bland annat genom att ställa krav på mångfald i AP6:s rekryteringsprocesser, söker AP6 påverka investeringarna till ökad jämställdhet och mångfald
  • Jämställdhet och mångfald är ett standardinslag i granskning och uppföljning av investeringar, där investeringsorganisationen ställer frågor inför och efter en investering om vad som görs för att öka mångfalden i fonder och portföljbolag
  • AP6:s styrelse formulerar kvantitativa mål avseende jämställdhet och mångfald i portföljen
  • Vid en genomgång av jämställdheten i investeringsteam respektive ledning i AP6:s fondinvesteringar, har andelen kvinnor ökat något jämfört med tidigare år.
  • Ungefär två tredjedelar av fonderna arbetar aktivt med att stödja portföljbolagen att öka jämställdhet och mångfald. En lika stor andel rapporterar om jämställdhet och mångfald till sina investerare.

AP6:s hållbarhetsrapportering