22 februari, 2019

Fondinvesteringar

Förvaltat kapital inom Fondinvesteringar uppgår till 13,0 miljarder kronor. Kvarvarande utfäst kapital, som successivt kommer investeras av fonderna under kommande 3-5 år, uppgår till 15,6 miljarder kronor. Portföljen består av ett 30-tal fondbolag som förvaltar ett 80-tal aktiva fonder, vilka tillsammans omfattar cirka 450 portföljbolag. Av dessa fondbolag har ett tiotal Norden som sin hemmabas, medan cirka hälften är europeiska fonder och en handfull återfinns i USA. Av det investerade kapitalet återfinns cirka 90 procent inom buyout (mogna bolag) och resterande 10 procent finns inom venture (bolag i tidig fas).

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2018-12-31