22 februari, 2019

Fondinvesteringar

Förvaltat kapital inom Fondinvesteringar uppgår till 22,4 miljarder kronor. Kvarvarande utfäst kapital, som successivt avropas av av fonderna under kommande 3-5 år, uppgår till 18,2 miljarder.
• Portföljen består av ett 30-tal fondbolag, som förvaltar ett 100-tal aktiva fonder, vilka tillsammans omfattar cirka 600 portföljbolag
• Av det investerade kapitalet svarar buyout för cirka 91 procent och venture för resterande 9 procent

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2020-12-31

(Förstora genom att klicka på diagram)