22 februari, 2019

Fondinvesteringar

Förvaltat kapital inom Fondinvesteringar uppgår till 17,3 miljarder kronor. Kvarvarande utfäst kapital, som successivt avropas av av fonderna under kommande 3-5 år, uppgår till 17,1 miljarder. Portföljen består av ett 30-tal fondbolag, som förvaltar ett 80-tal aktiva fonder, vilka tillsammans omfattar cirka 500 portföljbolag. Av det investerade kapitalet svarar buyout för cirka 89 procent och venture för resterande 11 procent.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2019-12-31

(Förstora genom att klicka på diagram)