Catrina Ingelstam

Utsedd av regeringen 2016
Född 1961
Andra uppdrag:
KPA Pensionsförsäkring AB: styrelseledamot, ledamot risk- och kapitalutskott
Sparbanken Sjuhärad AB: styrelseledamot, ledamot risk- och revisionsutskott
Orio AB: styrelseledamot, ledamot ersättn. utskott, ordf. rev. utskott
Egen konsultverksamhet: bolagsstyrning och affärsutveckling (finansiell verksamhet)

Styrelseordförande
Styrelseordförande


Kontakt via e-post

Urban Lindskog

Utsedd av regeringen 2015
Född 1965
Andra uppdrag:
Lagercrantz Group AB: Vice President, Division Communications
Styrelseordförande i följande bolag:
Direktronik AB, Excidor AB, Liab Load Indicator AB, Gasiq AB, Radonova Laboratories AB, Leteng AS,
Precimeter Control AB/Precimeter Inc.
Styrelseledamot: Scanmast AB
Vice ordförande
Vice ordförande


Kontakt via e-post

Åsa Knutsson

Utsedd av regeringen 2019
Född 1962
Andra uppdrag:
Saminvest: chef direktinvesteringar, vd Fouriertransform
Moment Group AB: styrelseledamot
Saab Venture: ledamot i investeringskommitté
Ledamot
Ledamot


Kontakt via e-post

Alexander Ljungqvist

Utsedd av regeringen 2018
Född 1971
Andra uppdrag:
Handelshögskolan i Stockholm: Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance
Nordic Economics Consulting AB: VD

Ledamot
Ledamot


Kontakt via e-post

Karin Reuterskiöld

Utsedd av regeringen 2018
Född 1959
Andra uppdrag:
Danske Bank: Affärsstrateg Hållbarhet
MISTRA - Stiftelse för miljöstrategisk forskning: rådgivare Carbon Exit
Sveriges Finansanalytikers Förening: ledamot Hållbarhetsgruppen
Ledamot
Ledamot


Kontakt via e-post