Catrina Ingelstam

Utsedd av regeringen 2016
Född 1961
Andra uppdrag:
Styrelseledamot; Swedfund International AB, Kommuninvest i Sverige AB, LÖF Regionernas ömsesida försäkrings, SH Pension Tjänstepensionsförening, Sparbanken Rekarne, Creatme AB.

Innehav i eget bolag:
Creatme AB.

Styrelseordförande
Styrelseordförande

Kontakt via e-post

Bengt Hellström

Utsedd av regeringen 2023
Född 1959
Andra uppdrag:
Styrelseledamot; Trophi Fastighets AB (ordf), Fastighets AB Regio (ordf), Trenum AB, Gysinge Skog AB, Qarlbo Natural Asset Company AB (ordf), PC Rettig & Co AB, Fastighets AB Virtuosen, Fastighets AB, Eminenten.
Övriga uppdrag:
Senior Advisor till Worthwhile Capital Partners, Wilton Row, Time Partners.
Vice ordförande
Vice ordförande

Kontakt via e-post

Åsa Knutsson

Utsedd av regeringen 2019
Född 1962
Andra uppdrag:
VD Fouriertransform AB,
Chef Direktinvesteringar Saminvest, Styrelseledamot Inlandsinnovation AB.

Innehav i eget bolag:
T&Å Knutsson Konsulter AB.

Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post

Alexander Ljungqvist

Utsedd av regeringen 2018
Född 1971
Andra uppdrag:
Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance, Handelshögskolan Stockholm.
VD Nordic Economics Consulting AB.

Innehav i eget bolag:
Nordic Economics Consulting AB.

Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post

Karin Reuterskiöld

Utsedd av regeringen 2018
Född 1959
Andra uppdrag:
Ordförande för MISTRA Electrification Programme Board.

Övriga uppdrag:
Forever Sustainable Business AB
Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post