Catrina Ingelstam

Utsedd av regeringen 2016
Född 1961
Andra uppdrag:
KPA Pensionsförsäkring AB: styrelseledamot, ledamot risk- och kapitalutskott
Sparbanken Sjuhärad AB: styrelseledamot, ledamot risk- och revisionsutskott
Orio AB: styrelseledamot, ledamot ersättn. utskott, ordf. rev. utskott
Egen konsultverksamhet: bolagsstyrning och affärsutveckling (finansiell verksamhet)

Styrelseordförande
Styrelseordförande

Kontakt via e-post

Urban Lindskog

Utsedd av regeringen 2015
Född 1965
Andra uppdrag:
Lagercrantz Group AB: Vice President, Division Communications / styrelsemedlem i ett flertal bolag inom Lagercrantz Group AB
Lindskog & Partners AB: VD och styrelseledamot
Scharp & Lindskog AB: VD och suppleant i styrelsen

Vice ordförande
Vice ordförande

Kontakt via e-post

Åsa Knutsson

Utsedd av regeringen 2019
Född 1962
Andra uppdrag:
Saminvest: chef direktinvesteringar, vd Fouriertransform
Moment Group AB: styrelseledamot
Saab Venture: ledamot i investeringskommitté
Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post

Alexander Ljungqvist

Utsedd av regeringen 2018
Född 1971
Andra uppdrag:
Handelshögskolan i Stockholm: Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance / Ledamot i styrelsen för Handelshögskolan.
Nordic Economics Consulting AB: Ordförande

Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post

Karin Reuterskiöld

Utsedd av regeringen 2018
Född 1959
Andra uppdrag:
Danske Bank: Affärsstrateg för hållbarhet

Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post