Catrina Ingelstam

Utsedd av regeringen 2016
Född 1961
Andra uppdrag:
Styrelseledamot; Spiltan Fonder AB, Orio AB, Swedfund International AB, Kommuninvest i Sverige AB, LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag), SH Pension Tjänstepensionsförening.

Innehav i eget bolag:
Creatme AB.

Styrelseordförande
Styrelseordförande

Kontakt via e-post

Urban Lindskog

Utsedd av regeringen 2015
Född 1965
Andra uppdrag:
VP Division Control, Lagercrantz Group AB.
Styrelseordförande; Direktronik AB, Radonova AB, Excidor AB, Load Indicator AB, Precimeter AB, Gasiq AB, Leteng AS, Vanpee AS, Geonor AS, Vanpee A/S.

Innehav i eget bolag:
Lindskog & Partners AB, Scharp & Lindskog AB


Vice ordförande
Vice ordförande

Kontakt via e-post

Åsa Knutsson

Utsedd av regeringen 2019
Född 1962
Andra uppdrag:
VD Fouriertransform AB.
Chef Direktinvesteringar Saminvest.
Styrelseledamot Inlandsinnovation AB.

Innehav i eget bolag:
T&Å Knutsson Konsulter AB.

Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post

Alexander Ljungqvist

Utsedd av regeringen 2018
Född 1971
Andra uppdrag:
Familjen Stefan Persson Professor i Entrepreneurial Finance, Handelshögskolan Stockholm.
VD Nordic Economics Consulting AB.

Innehav i eget bolag:
Nordic Economics Consulting AB.

Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post

Karin Reuterskiöld

Utsedd av regeringen 2018
Född 1959
Andra uppdrag:
Affärsstrateg Hållbarhet Danske Bank.
Ordförande för MISTRA Electrification Programme Board.
Rådgivare MISTRA Carbon Exit.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Hållbarhetsgruppen Sveriges Finansanalytikers förening.
Ledamot
Ledamot

Kontakt via e-post