22 februari, 2019

Årlig ESG-utvärdering

  • AP6 utvärderar årligen fondportföljens ESG-arbete och tillhandahåller återkoppling och exempel på god praxis
  • Utvärderingen bedömer fondernas processer för integrering av hållbarhet när de investerar i bolag och under ägandetiden. Även hållbarhetsrapportering bedöms
  • AP6:s utvärdering bedömer processer för ESG-integrering och inte portföljbolagens faktiska påverkan på människor och miljö. Bakgrunden är att det för närvarande inte finns tillräckligt med jämförbar information om faktisk påverkan av de investeringar som AP6 gör. AP6 bedömer att mer välutvecklade processer för ESG över tid inverkar positivt på den faktiska påverkan från portföljbolagen
  • Läs mer om ESG-utvärderingen i årsredovisningen för 2021